Regulamin Serwisu ZdajMature.edu.pl

Korzystanie z Serwisu ZdajMature.edu.pl jest r├│wnoznaczne z akceptacj─ů niniejszego Regulaminu. Je┼╝eli nie zgadzasz si─Ö z jego postanowieniami, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Serwisu.

1. Definicje

1.1. Serwis ZdajMature.edu.pl: spersonalizowany serwis subskrypcyjny udost─Öpniaj─ůcy tre┼Ťci edukacyjne przez internet na r├│┼╝nych urz─ůdzeniach.

1.2. Operator Serwisu: firma Maciej Woźniak Usługi IT, zarejestrowana pod numerem NIP: 6941656894.

1.3. Użytkownik: osoba, która utworzyła konto w serwisie ZdajMature.edu.pl i opłaca subskrypcję.

1.4. Cz┼éonkostwo: dost─Öp do tre┼Ťci Serwisu ZdajMature.edu.pl op┼éacony przez U┼╝ytkownika.

1.5. Metoda P┼éatno┼Ťci: spos├│b op┼éacania subskrypcji przez U┼╝ytkownika.

1.6. Polityka Prywatno┼Ťci: dokument okre┼Ťlaj─ůcy zasady przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu.

2. Warunki og├│lne

2.1. Serwis ZdajMature.edu.pl jest przeznaczony wy┼é─ůcznie do niekomercyjnego u┼╝ytku osobistego.

2.2. U┼╝ytkownik musi by─ç osob─ů, kt├│ra uko┼äczy┼éa 13 lat.

2.3. U┼╝ytkownik ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci ZdajMature.edu.pl tylko w kraju, w kt├│rym za┼éo┼╝y┼é konto oraz w obszarach geograficznych, w kt├│rych serwis jest dost─Öpny.

2.4. Wymagany dost─Öp do internetu, urz─ůdzenie z obs┼éug─ů platformy ZdajMature.edu.pl oraz podanie co najmniej jednej Metody P┼éatno┼Ťci.

2.5. U┼╝ytkownik jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych, w tym wieku, podczas rejestracji w Serwisie. W przypadku stwierdzenia podania fa┼észywych informacji, Operator Serwisu ma prawo zawiesi─ç lub usun─ů─ç konto U┼╝ytkownika.

2.6. U┼╝ytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufno┼Ťci swojego has┼éa oraz zabezpieczenie dost─Öpu do swojego konta. W przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dost─Öpu, U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do niezw┼éocznego powiadomienia Operatora Serwisu.

2.7. U┼╝ytkownik ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za wszystkie dzia┼éania podejmowane za pomoc─ů jego konta.

3. Cz┼éonkostwo i p┼éatno┼Ťci

3.1. Członkostwo jest automatycznie przedłużane do momentu rezygnacji.

3.2. Istnieje wiele planów subskrypcyjnych, w tym oferty promocyjne i członkostwa specjalne.

3.3. Oferty promocyjne mog─ů mie─ç ograniczenia dotycz─ůce uprawnie┼ä i warunk├│w uczestnictwa.

3.4. Okres rozliczeniowy i op┼éata cz┼éonkowska zale┼╝─ů od wybranego planu ZdajMature.edu.pl oraz Metody P┼éatno┼Ťci.

3.5. Termin p┼éatno┼Ťci mo┼╝e ulec zmianie w niekt├│rych przypadkach (np. nieudana p┼éatno┼Ť─ç, zmiana planu subskrypcyjnego).

3.6. Informacje o terminie nast─Öpnej p┼éatno┼Ťci mo┼╝na znale┼║─ç na stronie "Subskrypcja" na ZdajMature.edu.pl/users/subscriptions.

3.7. ZdajMature.edu.pl wymaga przekazania informacji o co najmniej jednej Metodzie P┼éatno┼Ťci.

3.8. U┼╝ytkownik ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za wszelkie niepobrane, nale┼╝ne kwoty i mo┼╝e straci─ç dost─Öp do serwisu do momentu uregulowania p┼éatno┼Ťci.

3.9. W przypadku niekt├│rych Metod P┼éatno┼Ťci mog─ů by─ç pobierane dodatkowe op┼éaty przez zewn─Ötrznych us┼éugodawc├│w.

3.10. Metody P┼éatno┼Ťci mo┼╝na zaktualizowa─ç na stronie "Subskrypcja".

3.11. U┼╝ytkownik mo┼╝e zrezygnowa─ç z cz┼éonkostwa w dowolnym momencie, ale p┼éatno┼Ťci s─ů bezzwrotne.

3.12. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zlikwidowanie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego.

3.13. Zmiany cen i plan├│w subskrypcyjnych s─ů mo┼╝liwe, ale obowi─ůzuj─ů nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 30 dni po wys┼éaniu zawiadomienia u┼╝ytkownikowi. U┼╝ytkownik mo┼╝e anulowa─ç abonament, je┼Ťli nie akceptuje zmiany.

4. Tre┼Ťci i oprogramowanie

4.1. Serwis ZdajMature.edu.pl jest nieustannie aktualizowany.

4.2. U┼╝ytkownik nie ma prawa do przechowywania, powielania, rozpowszechniania, modyfikacji, wy┼Ťwietlania, odtwarzania, publikacji, licencjonowania, tworzenia utwor├│w zale┼╝nych, oferowania do sprzeda┼╝y i wykorzystywania tre┼Ťci oraz informacji zawartych w serwisie ZdajMature.edu.pl.

4.3. Jako┼Ť─ç tre┼Ťci oferowanych przez ZdajMature.edu.pl mo┼╝e r├│┼╝ni─ç si─Ö w zale┼╝no┼Ťci od urz─ůdzenia, lokalizacji u┼╝ytkownika, dost─Öpnej przepustowo┼Ťci i pr─Ödko┼Ťci ┼é─ůcza internetowego.

4.4. Oprogramowanie ZdajMature.edu.pl mo┼╝e by─ç u┼╝ywane tylko do dost─Öpu do tre┼Ťci oferowanych w serwisie ZdajMature.edu.pl; u┼╝ytkownik zgadza si─Ö na automatyczne otrzymywanie zaktualizowanych wersji oprogramowania.

4.5. U┼╝ytkownik jest odpowiedzialny za tre┼Ťci, kt├│re publikuje w ramach Serwisu ZdajMature.edu.pl, w tym za szkody wyrz─ůdzone innym u┼╝ytkownikom lub Operatorowi Serwisu.

4.6. U┼╝ytkownik zobowi─ůzuje si─Ö do korzystania z Serwisu ZdajMature.edu.pl zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz og├│lnie przyj─Ötymi zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego.

4.7. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania tre┼Ťci, kt├│re naruszaj─ů prawo, regulamin lub zasady wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego.

5. Odpowiedzialno┼Ť─ç

5.1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za jakiekolwiek szkody wynikaj─ůce z korzystania lub niemo┼╝no┼Ťci korzystania z serwisu ZdajMature.edu.pl, z wyj─ůtkiem szk├│d wynikaj─ůcych z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Operatora Serwisu.

5.2. Operator Serwisu nie udziela ┼╝adnych gwarancji co do jako┼Ťci, dost─Öpno┼Ťci oraz nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu ZdajMature.edu.pl. U┼╝ytkownik korzysta z Serwisu na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç.

5.3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dost─Öpu do Serwisu z przyczyn technicznych lub konieczno┼Ťci przeprowadzenia konserwacji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrze┼╝eniem ┬ž3.13.

6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj─ů zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczeg├│lno┼Ťci Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.3. U┼╝ytkownik ma prawo zg┼éosi─ç reklamacj─Ö dotycz─ůc─ů dzia┼éania Serwisu ZdajMature.edu.pl. Reklamacje nale┼╝y zg┼éasza─ç pisemnie na adres e-mail Operatora Serwisu w terminie 14 dni od wyst─ůpienia okoliczno┼Ťci b─Öd─ůcej podstaw─ů reklamacji.

6.4. Operator Serwisu zobowi─ůzuje si─Ö do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skomplikowanych spraw, Operator Serwisu mo┼╝e przed┼éu┼╝y─ç ten termin, o czym poinformuje U┼╝ytkownika. Rozpatrzenie reklamacji mo┼╝e obejmowa─ç kontakt z U┼╝ytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji dotycz─ůcych zg┼éoszonego problemu.

6.5. Operator Serwisu ma prawo rozwi─ůza─ç umow─Ö z U┼╝ytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez U┼╝ytkownika postanowie┼ä niniejszego Regulaminu, obowi─ůzuj─ůcego prawa lub og├│lnie przyj─Ötych zasad wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego.

6.6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za szkody wynikaj─ůce z okoliczno┼Ťci si┼éy wy┼╝szej, tj. nieprzewidywalnych i niezale┼╝nych od woli Operatora Serwisu zdarze┼ä, kt├│re nie mog┼éy by─ç przez niego kontrolowane ani unikni─Öte.

6.7. Wszelkie spory wynikaj─ůce z realizacji niniejszego Regulaminu b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla siedziby Operatora Serwisu, z zastrze┼╝eniem obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.

6.8. U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na otrzymywanie informacji dotycz─ůcych zmian Regulaminu, Polityki Prywatno┼Ťci, ofert promocyjnych i innych wa┼╝nych informacji zwi─ůzanych z Serwisem ZdajMature.edu.pl na podany przez siebie adres e-mail.

Polityka Prywatno┼Ťci

7.1. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe U┼╝ytkownik├│w zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w tym z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

7.2. Szczeg├│┼éowe zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkownik├│w oraz stosowania plik├│w cookies okre┼Ťla Polityka Prywatno┼Ťci, kt├│ra stanowi za┼é─ůcznik do niniejszego Regulaminu i jest dost─Öpna na stronie internetowej Serwisu ZdajMature.edu.pl.

7.3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest r├│wnoznaczna z akceptacj─ů Polityki Prywatno┼Ťci.

Usuwanie danych u┼╝ytkownika

8.1. U┼╝ytkownik ma prawo do usuni─Öcia swoich danych osobowych z Serwisu ZdajMature.edu.pl.

8.2. W celu usuni─Öcia danych osobowych, U┼╝ytkownik powinien wys┼éa─ç wiadomo┼Ť─ç e-mail na adres: [email protected] z pro┼Ťb─ů o usuni─Öcie danych osobowych.

8.3. W przypadku usuni─Öcia danych osobowych, U┼╝ytkownik traci dost─Öp do Serwisu ZdajMature.edu.pl.

8.4. Usuni─Öcie danych osobowych nie jest r├│wnoznaczne z rezygnacj─ů z cz┼éonkostwa w Serwisie ZdajMature.edu.pl.

8.5. W przypadku usuni─Öcia danych osobowych, Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za utrat─Ö dost─Öpu do Serwisu ZdajMature.edu.pl.

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 15.07.2023 r.