Polityka Prywatno┼Ťci Serwisu ZdajMature.edu.pl

1. Wst─Öp

1.1. Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci okre┼Ťla zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych U┼╝ytkownik├│w Serwisu ZdajMature.edu.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych jest firma Maciej Woźniak Usługi IT, zarejestrowana pod numerem NIP: 6941656894 (dalej "Operator Serwisu").

1.3. Korzystanie z Serwisu ZdajMature.edu.pl jest r├│wnoznaczne z akceptacj─ů niniejszej Polityki Prywatno┼Ťci. Je┼╝eli nie zgadzasz si─Ö z jej postanowieniami, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Serwisu.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

2.1. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe U┼╝ytkownik├│w zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w tym z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

2.2. Operator Serwisu zbiera dane osobowe U┼╝ytkownik├│w podczas rejestracji w Serwisie, w tym: imi─Ö, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie) oraz dane niezb─Ödne do realizacji p┼éatno┼Ťci.

2.3. Operator Serwisu mo┼╝e r├│wnie┼╝ gromadzi─ç dane dotycz─ůce korzystania z Serwisu, takie jak adres IP, typ przegl─ůdarki, j─Özyk przegl─ůdarki, strony odwiedzane i czas sp─Ödzony na stronach, aby dostosowywa─ç Serwis do potrzeb U┼╝ytkownik├│w i ulepsza─ç jego funkcjonowanie.

2.4. Operator Serwisu mo┼╝e wykorzystywa─ç pliki cookies, czyli ma┼ée pliki tekstowe przechowywane na urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika, kt├│re pozwalaj─ů na identyfikacj─Ö U┼╝ytkownika i dostosowanie Serwisu do jego potrzeb. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zmieni─ç ustawienia swojej przegl─ůdarki tak, aby blokowa─ç pliki cookies lub informowa─ç o ich wysy┼éaniu.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe U┼╝ytkownik├│w w celu:

a) realizacji usług oferowanych w ramach Serwisu ZdajMature.edu.pl,

b) obs┼éugi p┼éatno┼Ťci za us┼éugi ┼Ťwiadczone przez Operatora Serwisu,

c) komunikacji z U┼╝ytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania, skargi i reklamacje,

d) przesy┼éania informacji dotycz─ůcych Serwisu, w tym zmian w Regulaminie, Polityce Prywatno┼Ťci, ofertach promocyjnych i innych wa┼╝nych informacji zwi─ůzanych z Serwisem ZdajMature.edu.pl,

e) analizy danych statystycznych, profilowania u┼╝ytkownik├│w oraz personalizacji tre┼Ťci i funkcji Serwisu, aby lepiej dostosowa─ç go do potrzeb i preferencji U┼╝ytkownik├│w,

f) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Użytkowników.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

4.1. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe U┼╝ytkownik├│w na podstawie:

a) zgody U┼╝ytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), je┼╝eli przetwarzanie danych jest niezb─Ödne do realizacji cel├│w, o kt├│rych mowa w punkcie 3.1. lit. a - e,

b) konieczno┼Ťci wykonania umowy, kt├│rej stron─ů jest U┼╝ytkownik lub podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie U┼╝ytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), je┼╝eli przetwarzanie danych jest niezb─Ödne do realizacji cel├│w, o kt├│rych mowa w punkcie 3.1. lit. a - c,

c) konieczno┼Ťci spe┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Operatorze Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), je┼╝eli przetwarzanie danych jest niezb─Ödne do realizacji cel├│w, o kt├│rych mowa w punkcie 3.1. lit. d,

d) prawnie uzasadnionego interesu Operatora Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), je┼╝eli przetwarzanie danych jest niezb─Ödne do realizacji cel├│w, o kt├│rych mowa w punkcie 3.1. lit. e - f.

5. Udost─Öpnianie danych osobowych

5.1. Operator Serwisu mo┼╝e udost─Öpnia─ç dane osobowe U┼╝ytkownik├│w podmiotom wsp├│┼épracuj─ůcym w celu realizacji us┼éug oferowanych w ramach Serwisu ZdajMature.edu.pl, w szczeg├│lno┼Ťci dostawcom us┼éug p┼éatno┼Ťci, dostawcom us┼éug hostingowych, dostawcom us┼éug IT, dostawcom us┼éug marketingowych, a tak┼╝e innym podmiotom, z kt├│rymi Operator Serwisu wsp├│┼épracuje w celu realizacji cel├│w, o kt├│rych mowa w punkcie 3.1.

5.2. Operator Serwisu mo┼╝e udost─Öpnia─ç dane osobowe U┼╝ytkownik├│w organom ┼Ťcigania, s─ůdom i innym organom pa┼ästwowym, je┼╝eli jest to wymagane na mocy obowi─ůzuj─ůcego prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych

6.1. Operator Serwisu przechowuje dane osobowe U┼╝ytkownik├│w przez okres niezb─Ödny do realizacji cel├│w, o kt├│rych mowa w punkcie 3.1, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres 5 lat od zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia us┼éug w ramach Serwisu ZdajMature.edu.pl, chyba ┼╝e obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa wymagaj─ů d┼éu┼╝szego okresu przechowywania danych osobowych.

6.2. Operator Serwisu może przechowywać dane osobowe Użytkowników przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Prawa U┼╝ytkownik├│w

7.1. U┼╝ytkownik ma prawo do:

a) dost─Öpu do swoich danych osobowych,

b) ┼╝─ůdania sprostowania nieprawid┼éowych danych osobowych,

c) ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych osobowych, je┼╝eli przetwarzanie nie jest ju┼╝ niezb─Ödne do realizacji cel├│w, o kt├│rych mowa w punkcie 3.1,

d) ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych osobowych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g) cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.

7.2. W celu wykonania powy┼╝szych praw, U┼╝ytkownik powinien skontaktowa─ç si─Ö z Operatorem Serwisu za pomoc─ů danych kontaktowych wskazanych w punkcie 8.1.

7.3. U┼╝ytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, je┼╝eli uwa┼╝a, ┼╝e przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Kontakt

8.1. W przypadku pyta┼ä dotycz─ůcych niniejszej Polityki Prywatno┼Ťci, danych osobowych, a tak┼╝e w celu wykonania swoich praw zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z Operatorem Serwisu za pomoc─ů nast─Öpuj─ůcych danych:

Firma: Maciej Woźniak Usługi IT

NIP: 6941656894

E-mail: [email protected]

9. Zmiany w Polityce Prywatno┼Ťci

9.1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatno┼Ťci. Zmiany wchodz─ů w ┼╝ycie w momencie ich opublikowania na stronie Serwisu ZdajMature.edu.pl.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatno┼Ťci: 09.05.2023 r.