Układy równań

\(  \left\{ \begin{array}{rcl} a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{array}\right.  \) - układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi
 


Rozwiązać układ równań, to znaczy znaleźć wszystkie pary liczb \((x,\;y)\), które spełniają oba równania jednocześnie.


Jesli para liczb jest rozwiązaniem układu równań, to mówimy, że spełnia układ równań.

Przykład 1

Polecenie:


Sprawdź, czy para liczb \(  \left\{ \begin{array}{rcl} x=2\;\; \\ y=-1 \end{array}\right.  \) 
 
Spełnia ten układ równań \(  \left\{ \begin{array}{rcl} 3x+2y=4 \\ x-y=3 \end{array}\right.  \)

 
 
 
Wyjaśnienie:
 
 
Sprawdzamy, czy para liczb \(  \left\{ \begin{array}{rcl} x=2\;\; \\ y=-1 \end{array}\right.  \)
 
 
Spełnia pierwsze równanie:
 
\(3 \cdot2+2 \cdot (-1)=6-2=4\)
 
 
- Para liczb spełnia pierwsze równanie
 
 
 


Sprawdzamy, czy para liczb \(  \left\{ \begin{array}{rcl} x=2\;\; \\ y=-1 \end{array}\right.  \)
 
 
Spełnia drugie równanie:

\(2-(-1)=2+1=3\)
 
 
- Para liczb spełnia drugie równanie
 
 
 

Zatem para liczb \(  \left\{ \begin{array}{rcl} x=2\;\; \\ y=-1 \end{array}\right.  \) spełnia układ równań.


*Jeżeli para liczb nie spełnia jednego z równań, to znaczy, że nie spełnia całego układu.