Procenty

Procent jest narzędziem matematycznym, które służy do opisywania stosunku jednej liczby do stu części. Słowo "procent" pochodzi z łaciny i dosłownie oznacza "na sto". Do zapisu procentów używamy znaku $\%$

 

W praktyce, oznacza to, że procenty mówią nam, ile części czegoś stanowi określona liczba w stosunku do całości.

Aby lepiej zrozumieć, czym jest procent, przyjrzyjmy się przykładowi związanemu z pizzą. Wyobraź sobie, że masz pizzę o średnicy 30 centymetrów. Możesz użyć procentów, aby opisać, ile części pizzy skonsumowałeś.

Cała pizza to 8 kawałków z 8 czyli 100%

 

 

Powiedzmy, że zjadłeś 2 z 8 kawałów pizzy. Aby przeliczyć to na procenty, musimy najpierw przeliczyć ułamek na liczbę dziesiętną.

 

$2/8 = 1/4 = 0.25$

 

Teraz, aby przeliczyć to na procenty, musimy pomnożyć przez 100.

 

$0.25 * 100 = 25\%$

 

Oznacza to, że zjadłeś 25% pizzy o średnicy 30 centymetrów.

 

 

Możemy także powiedzieć, że pozostałe 75% to niewykorzystane części pizzy.

 

 

Procenty są używane w wielu dziedzinach życia. Mogą opisywać część czegoś w stosunku do całości, jak w przypadku pizzy, ale także mogą mierzyć zmiany, np. wzrost ceny produktu czy wynik w teście. Wykorzystanie procentów pomaga nam zrozumieć i porównywać dane liczbowe w bardziej przejrzysty sposób.