Potęga o wykładniku całkowitym

Jeśli \( a \neq 0 \)\( n \in \mathbb{N} \), to 

 

\( a^{-n}=\frac{1}{a^n} \), co również możemy zapisać: \( a^{-n}=(\frac{1}{a})^n \).

 

W szczególności \( a^{-1}=\frac{1}{a} \).

 

Łatwo zauważyć, że wykładnik -1 oznacza liczbę odwrotną do danej.

Przykład 1

\( 2^{-1} = \frac{1}{2} \) - liczba \(\frac{1}{2} \) jest odwrotnością liczby 2

 

\( (\frac{3}{4})^{-1} = \frac{4}{3} \) - liczba \(\frac{4}{3} \) jest odwrotnością liczby \(\frac{3}{4} \)

 

Dla ułatwienia można zapamiętać, że jeśli wykładnik jest ujemny, to oznacza, że mamy wziąć odwrotność podstawy i podnieść do potęgi o wykładniku dodatnim.

Przykład 2

\( 4^{-2} = (\frac{1}{4})^2=\frac{1}{16}\)

 

\( (\frac{2}{3})^{-3}=(\frac{3}{2})^3=\frac{27}{8} \)

 

Niektóre ułamki zwykłe możemy zapisać jako potęgę liczby naturalnej o wykładniku całkowitym.

Przykład 3

\( \frac{1}{4}=4^{-1}={(2^2)}^{-1}=2^{2 \cdot{(-1)}} =2^{-2} \) - ułamek \( \frac{1}{4}\) zapisaliśmy w postaci potęgi liczby 2.