Rozwiązywanie nierówności

Rozwiązać nierówność to znaczy wskazać wszystkie liczby o tej własności, że jeśli wstawimy je w miejsce niewiadomej, to otrzymamy nierówność prawdziwą. 

Jeśli liczba należy do zbioru rozwiązań nierówności, to mówimy, że spełnia tę nierówność.

 

  • Nierówność, która nie ma rozwiązania nazywa się nierównością sprzeczną

 

  • Nierówności \(>\) oraz \(<\) nazywamy nierównościami ostrymi, a nierówności \(\leq\) oraz \(\geq\) nazywamy nierównościami nieostrymi

 

  • Nierówności są równoważne, jeśli mają ten sam zbiór rozwiązań

 

Jeśli obie strony nierówności pomnożymy lub podzielimy przez tę samą liczbę ujemną, to zwrot nierówności zmienia się w drugą stronę (na przeciwny)

 

Przykład 1

Polecenie:

 

Rozwiąż nierówność \(\frac{2x-5}{4}+2x \geq \frac{x-3}{2}\).

 

 

 

Wyjaśnienie krok po kroku:

 

 

Krok 1: Najpierw pomnożymy obie strony nierówności przez 4:

 

\(\frac{2x-5}{4}+2x \geq \frac{x-3}{2}\;\;\;/ \cdot 4\)

 

\(4 \cdot\frac{2x-5}{4}+4 \cdot2x \geq 4 \cdot \frac{x-3}{2}\).

 

 

Po skróceniu otrzymujemy:

 

\(2x-5+8x \geq 2(x-3)\)

 

\(2x-5+8x \geq 2x-6\)

 

 

Krok 2: Wyrażenia z niewiadomą przenosimy na jedna stronę nierówności, a liczby - na drugą (pamiętamy o zmianie znaku na przeciwny)

 

\(2x+8x-2x \geq -6+5\)

\(8x \geq -1\;\;\; /:8\)

\(x \geq -\frac{1}{8}\)

 

 

Krok 3: Rozwiązanie nierówności zaznaczamy na osi liczbowej i zapisujemy w postaci przedziału.

 

Oś liczbowa z zaznaczonym przedziałem od -1/8 włącznie do plus nieskończoności.

 

\(x \in <- \frac{1}{8}, \infty) \)

 

Przykład 2

Polecenie:

 

Rozwiąż nierówność \((x-3)^2-4 \leq (x-1)(x+5) \).

 

 

 

Wyjaśnienie krok po kroku:

 

 

Krok 1: Przekształcamy nierówność do najprostszej postaci:

 

\(x^2-2 \cdot x\cdot 3 + 3^2-4 \leq x^2+5x-x-5\)  - po lewej stronie korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia \( (a-b)^2=a^2-2ab+b^2\)

 

\(x^2-6x+9 -4\leq x^2+4x-5\)

 

 

 

Krok 2: Wyrażenia z niewiadomą przenosimy na jedna stronę nierówności, a liczby - na drugą (pamiętamy o zmianie znaku na przeciwny)

 

\(-6x-4x \leq -5-9+4\)

 

\(-10x \leq -10\;\;\; /:(-10)\)

 

\(x \geq 1\)  -  przy dzieleniu przez liczbę ujemną zwrot nierówności zmienia się w drugą stronę

 

 

 

Krok 3: Rozwiązanie nierówności zaznaczamy na osi liczbowej i zapisujemy w postaci przedziału.

 

Oś liczbowa z zaznaczonym przedziałem od 1 włącznie do plus nieskończoności.

 

\( x \in <1,\; \infty) \)

Przykład 3

Polecenie:

 

Rozwiąż nierówność  \( 2(3-x)<4x<2x-3(x-5) \)

 

 

Wyjaśnienie:

 

Jest tak zwana nierówność podwójna, którą możemy zapisać za pomocą dwóch nierówności:

 

\( 2(3-x)<4x\;\;\; \wedge \;\;\;\;4x<2x-3(x-5) \)

 

 

Rozwiązaniem nierówności wyjściowej są liczby spełniające jednocześnie obie nierówności zapisane powyżej.

 

 

Rozwiązujemy pierwszą nierówność:

 

\( 2(3-x)<4x\)

\(6-2x<4x\)

\(-2x-4x<-6\)

\(-6x<-6\;\;\;/:(-6)\)

\(x>1\)

Oś liczbowa z zaznaczonym przedziałem od 1 nie wliczając 1 do plus nieskończoności.

\(x\in (1, \infty)\)

 

 

Rozwiązujemy drugą nierówność:

 

\(4x<2x-3(x-5) \)

\(4x<2x-3x+15\)

\(4x-2x+3x<15\)

\(5x<15\;\;\; /:5\)

\(x<3\)

 

Oś liczbowa z zaznaczonym przedziałem od 3 nie wliczając 3 do minus nieskończoności.

 

\(x \in (- \infty, 3)\)

 

 

Ponieważ szukamy liczb będących jednocześnie rozwiązaniami obu nierówności, więc wyznaczamy część wspólną obu rozwiązań.

 

Oś liczbowa z dwoma przedziałami. Jeden zaznaczony na niebiesko przedział od 3 nie wliczając do minus nieskończoności. Drugi zaznaczony na czerwono przedział od 1 nie wliczając do plus nieskończoności.

 

\(x \in (1, 3)\)