Własności logarytmów

Własności logarytmów:

 

Jeśli \( a>0 \)\( a \neq 0 \)\( b>0 \) oraz \( r\in \mathbb{R} \), to prawdziwe są własności:

 

  • \( \log_{a}a=1 \)

 

  • \( \log_{a}1=0 \)

 

  • \( \log_{a}{a^r}=r \)

 

  • \( a^{\log_{a}b}=b \)

 

 

Jeśli \( a>0 \)\( a \neq 0 \)\( b>0 \)\( b \neq 0 \) oraz  \( c>0 \), \( x>0 \), \( y>0 \), \( r\in \mathbb{R} \), to prawdziwe są własności:

 

 

  • \( \log_{a}(x \cdot y)=\log_{a}x + \log_{a} y \) - logarytm iloczynu

 

  • \( \log_{a}(\frac{x}{y})=\log_{a}x-\log_{a}y \) - logarytm ilorazu

 

  • \( \log_{a}x^r=r \cdot \log_{a}x \) - logarytm potęgi

 

  • \( \log_{b}c=\frac{\log_{a}c}{\log_{a}b} \) - zmiana podstawy logarytmu

 

 

*Powyższe własności wynikają z własności potęgowania

Przykład 1

Polecenie:

 

Oblicz wartość wyrażenia \( \log_{4}{\sqrt20}-\log_{4}{\sqrt5} \).

 

Wyjaśnienie:

 

Skorzystamy z własności dotyczącej logarytmu ilorazu:

 

\( \log_{4}{\sqrt20}-\log_{4}{\sqrt5} =\log_{4}{\frac{\sqrt20}{\sqrt5}}=\log_{4}{\sqrt4}=\log_{4}{4^{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{2}\) - tutaj skorzystaliśmy z własności \( \log_{a}{a^r}=r \)

 

Przykład 2

Polecenie:

 

Oblicz wartość wyrażenia \( \log_{7}4 \cdot \log_{8}7 \).

 

Wyjaśnienie:

 

Tutaj skorzystamy ze wzoru na zmianę podstawy logarytmu. Wszystkie logarytmy zamienimy na logarytmy o podstawie 2:

 

\( \log_{7}4 \cdot \log_{8}7=\frac{\log_{2}4}{\log_{2}7} \cdot \frac{\log_{2}7}{\log_{2}8}=\frac{\log_{2}4}{\log_{2}8} =\frac{\log_{2}2^2}{\log_{2}2^3}=\frac{2}{3} \)

 

Przykład 3

Polecenie:

 

Oblicz wartość wyrażenia \( 3\log{2} +\log125\).

 

Wyjaśnienie:

 

Aby zapisać sumę logarytmów w postaci logarytmu iloczynu najpierw musimy wyrażenie \( 3\log{2}\) zapisać w postaci logarytmu potęgi

 

\( 3\log{2} +\log125 = \log{2^3}+\log125=\log8+\log125=\log(8 \cdot 125)=\log1000=\log10^3=3\)