Wykresy równoległe i prostopadłe

Dane są dwie funkcje \(f_1(x)=a_1x+b_1\) oraz \(f_2(x)=a_2x+b_2\).

 

- Wykresy funkcji są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy współczynniki kierunkowe tych funkcji są równe (\(a_1=a_2\)).

 

- Wykresy funkcji są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy iloczyn współczynników kierunkowych tych funkcji jest równy \(-1\) \((a_1 \cdot a_2=-1\)).

 

Przykład 1

Polecenie:

 

Dana jest funkcja \(f(x)=(3a+1)x+3\).

Wyznacz wartość \(a\), dla której funkcja \(f\) jest rosnąca.

 

 

Wyjaśnienie:

 

Współczynnik kierunkowy funkcji \(f\) musi być dodatni, więc

 

\(3a+1>0\)

\(3a>-1\;\;\;/:3\)

\(a>-\frac{1}{3}\)

 

Dla \(a \in (-\frac{1}{3},\;\infty)\) funkcja jest rosnąca.

Przykład 2

Dane są funkcje \(f(x)=3x-4\) oraz \(g(x)=(a-2)x+2\)

 

 

  • Wyznaczmy wartość \(a\), dla której wykresy funkcji \(f\) i \(g\) są równoległe:

 

-Współczynnik kierunkowy funkcji \(f\) to : 3

-Współczynnik kierunkowy funkcji \(g\) to:  \(a-2\)

-Współczynniki kierunkowe muszą być równe, więc 

 

\(a-2=3\)

\(a=5\)

 

 

  •  Wyznaczmy wartość \(a\), dla której wykresy funkcji \(f\) i \(g\) są prostopadłe.

 

-Iloczyn współczynników kierunkowych musi być równy \(-1\), więc


\((a-2) \cdot 3=-1\)

\(3a-6=-1\)

\(3a=7\;\;\;/:3\)

\(a=\frac{7}{3}\)