Własności funkcji liniowej

Monotoniczność funkcji:

 

  • Jeśli \(a>0\), to funkcja liniowa \(f(x)=ax + b\) jest rosnąca.

 

 

Funkcja liniowa f(x). Napis: a>0.

 

 

  • Jeśli \(a<0\), to funkcja liniowa \(f(x)=ax + b\) jest malejąca.

 

 

Funkcja liniowa f(x). Napis: a<0.

 

 

 

  • Jeśli \(a=0\), to funkcja liniowa \(f(x)=ax + b\) jest stała (wykres funkcji jest równoległy do osi OX).

 

 

 

Funkcja liniowa f(x) pozioma. Napis: a=0.